awangardowy


awangardowy
awangardowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, awangardowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'prekursorski, nowatorski, nowoczesny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Awangardowy poeta, kompozytor, malarz. Awangardowy film, utwór, spektakl. Awangardowa literatura, muzyka. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zgodny z postulatami i programem awangardy II' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • awangardowy — awangardowywi 1. «przodujący, nowatorski, prekursorski; postępowy» Awangardowi działacze, muzycy, pisarze, plastycy. Awangardowy teatr, spektakl, balet. Awangardowa sztuka, poezja. 2. «odnoszący się do awangardy kierunku w sztuce XX w.; zgodny z… …   Słownik języka polskiego

  • artysta — m odm. jak ż IV, CMs. artystayście; lm M. artystayści, DB. artystatów 1. «twórca lub odtwórca dzieła sztuki» Artysta genialny, awangardowy. Artysta dramatyczny, sceniczny, estradowy, kabaretowy, filmowy, cyrkowy. Artysta grafik. Artysta malarz.… …   Słownik języka polskiego

  • awangardowo — przysłów. od awangardowy (zwykle w zn. 1) Przedstawić, zrealizować coś awangardowo …   Słownik języka polskiego

  • awangardowość — ż V, DCMs. awangardowośćści, blm «charakter awangardowy czegoś; postępowość, przodowanie, prekursorstwo» Awangardowość ideowa, formalna. Awangardowość plastyków, muzyków, literatów. Awangardowość nauki, teatru …   Słownik języka polskiego

  • dadaizm — m IV, D. u, Ms. dadaizmzmie, blm «awangardowy ruch literacko artystyczny (w okresie od 1916 1923 r.) wyrosły na podłożu buntu przeciw wojnie i współczesnej cywilizacji mieszczańskiej, będący nihilistyczną negacją wszelkich tradycji i norm… …   Słownik języka polskiego

  • futuryzm — m IV, D. u, Ms. futuryzmzmie, blm szt. «awangardowy kierunek w literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, głównie we Włoszech i w Rosji w początkach XX w., zrywający z obowiązującymi środkami wyrazu artystycznego, dążący do odzwierciedlenia… …   Słownik języka polskiego

  • programowo — 1. «w myśl założeń programu; zgodnie z programem, według programu» Programowo awangardowy teatr. Programowo nowatorska muzyka. 2. «na zasadzie programowania zestawiania kolejnych operacji maszyny matematycznej» Maszyna, obrabiarka sterowana… …   Słownik języka polskiego

  • teatr — m IV, D. u, Ms. teatrtrze; lm M. y 1. blm «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę przez autorów lub adaptowanych przez reżysera, obejmująca również operę, balet, pantomimę, rewię itp.» …   Słownik języka polskiego

  • awangardowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. awangardowy: Ubierać się awangardowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konstruktywizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. konstruktywizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} awangardowy kierunek artystyczny rozwijający się głównie w Rosji po pierwszej wojnie światowej, poszukujący nowych rozwiązań formalnych odpowiadających… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień